Hvad er stress?


Alle kan blive alvorligt stressede hvis omstændighederne er til det. Når du er stresset fungerer din krop og hjerne på en anden måde, end når du ikke er stresset. Stress er ikke en sygdom, men det er din reaktion på en belastning.
 
Om belastningen (kan både være fysisk og psykisk) får helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer der indbyrdes påvirker hinanden. Det afgørende for om belastningen medfører stress, er dels belastningens styrke og varighed, dels hvordan man oplever den.
 
Stress er en livsvigtig og biologisk reaktion hos mennesker. Stress hjælper os biologisk set til, at håndtere farlige, truende, pressede eller usikre situationer.
 
Den biologiske stressreaktion er styret af hormoner, som signal til kroppen om enten at kæmpe eller flygte. Lidt stress af og til er helt i orden.
 
Men hvis stressen hober sig op i kroppen, så er det vi oplever fysiske og psykiske ændringer. Langvarig stress påvirker både vores arbejdsindsats, vores sociale liv og vores livskvalitet. Stress er noget der sker ubevidst, så det er ikke altid man er klar over, at man er stresset.

Stressfaktorer er de ting, der kan udløse stress:
 
  • Stress kan være arbejdsrelateret . Det kan f.eks. give stress, hvis vi har for lidt indflydelse, hvis det, vi laver, ikke passer med vores værdier, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt, hvis der er et stort pres, hvis der er mange ændringer, osv.
  • Årsager til stress kan også findes i privatlivet. F.eks. ved ledighed, dårlig økonomi, pres fra omgivelserne frustration ifm. børn, delebørn, ex-partnere, familiefester- & traditioner, parforhold osv.
  • Vores tanker i sige selv kan være nok til at give alvorlig stress. Det kan være negative tanker og bekymringer, osv.
  • Stres kan i nogle tilfælde smitte. Stressede chefer giver stressede medarbejdere, stressede medarbejdere giver stressede kollegaer og stressede forældre giver stressede børn.