Mindfulness

Kursus i Mindfulness - åndsnærværets mirakel
 
 
På dette kursus
fordyber vi os i bevidst nærvær, indre ro, accept og mødet med os selv. Det handler om at komme mere tilstede i livet og få en dybere forståelse af sig selv samt livets muligheder.
 
Kurset tager afsæt
i det klassiske Mindfulness MBSR-kursus (mindfulness baseret stress reduktion), som er udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn på stressklinikken i Massachuetts i USA. Det er et seriøst og videnskabeligt veldokumenteret forløb, der giver dig konkrete redskaber, som du kan bruge til at forebygge og reducere stress i dit liv og i stedet skabe større overskud og balance.
 
Mindfulness-kurset
vil give dig et effektivt redskab til stresshåndtering og øget livskvalitet i form af en større grad af bevidst tilstedeværelse og deltagelse i tilværelsen. Mindfulnessen gør det muligt at bryde med de mange automatiske tanker og handlinger, som vi ofte har i løbet af dagen – tanker og handlinger, der kan være kilde til utilfredshed og be- grænsninger.
 
Man kan ikke læse
sig til Mindfulness. Mindfulness-processen er oplevelsesorienteret, hvorfor essensen ikke alene tilegnes gennem det intellektuelle. Mindfulness læres gennem vejledte meditationer, hvor instruktøren giver feedback og sparring i forhold til de erfaringer, kursisterne opnår gennem øvelserne. Hvis Mindfulness skal være virksom, er det afgørende, at den bliver mere end blot ord. Det er gennem praksis, man får adgang til de dybere lag i Mindfulness og derigennem får essensen og betydningen heraf ind under huden.
 
Undervisningsformen veksler
mellem overskuelige, teoretiske oplæg og øvelse gennem vejledte meditationer. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.
Mindfulness lærer man ved at praktisere det selv, helst med vejledning fra en person, der kender metoden. Det kræver desuden daglig praksis, og der kan gå 5-8 uger, før man mærker nogen effekt.
Mindfulness kræver derfor også tålmodighed.
 
Det skal understreges, at der er tale om en uddannelse og ikke en terapigruppe. Det betyder, at formålet er at lære metoden og opsamle erfaringer fra træningsforløbene. Der vil således ikke være mulighed for at arbejde med mere personlige problemstillinger.
Desuden henvises til følgende inspirerende links
Hvordan foregår det?
Kurset strækker sig over 8 gange med 2 times undervisning én gang om ugen.
Du kan forvente at opnå betydelige færdigheder inden for din egen praksis af Mindfulness, og du vil blive klædt på til at fortsætte træningen på egen hånd. Der udleveres skriftligt materiale samt links til guidede meditationer, så du kan træne derhjemme imellem sessionerne. Dette vil være en forudsætning for at få optimalt udbytte af kurset.
 
I vil møde psykologer og terapeuter som inspirerende og velforberedte undervisere/trænere.
 
Der er plads til maks. 15 deltagere pr. hold.